Ana Sayfa Haberler AKP’li belediyede yaklaşık 2 milyon TL kayıp

AKP’li belediyede yaklaşık 2 milyon TL kayıp

585
0

Sayıştay’ın denetleme raporunda, AKP’li Menderes Belediyesi kasasında bulunan para ile belediyenin açıkladığı mali tablolar arasında 2 milyon TL’lik kayıp bulunuyor.

Sayıştay’ın AKP’li Menderes Belediyesinde için hazırladığı raporda 2 milyon TL’ye yakın bir paranın kayıp olduğu belirlendi. İhalesiz kira sözleşmelerini yenileyen belediyede ayrıca sınavsız kadro ataması da tespit edildi. Kurum içerisinde yapılan memuriyet atamalarının ise liyakata uygun yapılmadığı belirlendi.

Evrensel’den Dilek Omaklılar’ın haberine göre; Menderes Belediyesine ait Sayıştay Denetleme Raporunda da, tespit edilen bulgular arasında, mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının gerçeği yansıtmaması, İller Bankası tarafından tahakkuk ettirilen borçların muhasebenin ilgili borç hesaplarında görülmediği, hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi işi ile idareye destek maksatlı personel çalıştırılması işinin bağlantılı olmamasına rağmen birlikte ihale edildiği, sınavla girilecek kadrolara sınavsız naklen atama gibi usulsüzlükler yer aldı.

MALİ TABLOLAR GÜVENİLİR DEĞİL

Denetleme raporunda yer alan bulgulara göre belediyenin kasasında bulunan para ile, açıklanan mali tablolar arasında 2 milyon TL’lik kayıp bulunuyor.

Raporda kayıp paraya ilişkin şu tespite yer verildi: “Kurumun mali tablolarında 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, 1.837.402,58 TL eksik tutar ile yer almıştır. Bu durum 2017 yılı mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemiştir.”

Raporda, Taşınmaz, kültür varlıklarının korunması için tahsil edilen katkı paylarının hatalı muhasebeleştirilmesi ve zamanında gönderilmemesi nedeniyle 369 bin 569 lira 85 kuruş yapılandırma faizine maruz kalındığı  belirtildi. Yine belediye borçlarının mevzuat sırasına göre ödenmemesinden kaynaklı zarar oluştuğu da ifade edildi.

İHALE YAPILMADAN SÖZLEŞMELER YENİLENMİŞ

Belediyenin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin incelemede, taşınmazların kira süresinin bitiminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yeniden ihaleye çıkılmadığı ve Encümen kararlarıyla kiralamaların bir yıl veya daha fazla süreyle uzatıldığı tespiti de raporda yer aldı. Resmi kurum, ATM, derslik, büfe, konut gibi mülklerin yeni ihale yapılmadan mevcut kiracılara sözleşme uzatılması yolunun tercih edilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi.  İhalesiz uzatılan kira sözleşme sayısı 56.

BAĞLANTISIZ İHALE ALIMI VE İHALESİZ ALIMLAR

Raporda aralarında doğal bir bağlantı olmadığı halde hizmet alımı işi ile idareye destek maksatlı personel çalıştırılması işinin “Menderes Belediyesi Dört Müdürlüğe ait 362 personel ve 19 araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” işi adı altında birlikte ihale edildiği belirtildi.  “Menderes Belediyesi Dört Müdürlüğe ait 362 personel ve 19 araçla personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı” işinin yaklaşık maliyeti 19.946.646,17 TL’dir. Yaklaşık maliyet tutarının 1.779.963,94 TL’si hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi işine, kalan 18.166.682,22 TL’si ise destek maksatlı personel çalıştırılması işine ilişkin” ifadesinin yer aldığı raporda, yapılan işlemlerin hatalı olduğu belirtildi. Yine raporda Kamu İhale Kanununa aykırı ihaleler tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

‘ATAMALAR LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI’

Raporda hemen her AKP’li belediyelerde rastlanan kadrolaşma da gözler önüne serildi.

Sayıştay’ın, İstisnai Memuriyet Kadrosu Olan Özel Kalem Müdürlüğüne Atanan Kişilerin, Bir Süre Sonra Sınavsız Olarak Sınavla Girilebilecek Memur Kadrolarına Naklen Atanmaları” başlığında yer verdiği bilgilere göre istisnai memuriyet niteliğinde olan özel kalem müdürlüğüne son 3 yılda yapılan atanana kişilerin kısa bir süre sonra başka kadrolara atandığı belirtildi.

Raporda yapılan atamaların da liyakata uygun olmadığı tespit edildi: “Atamalarda; öncelikle belediye çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durumun oluştuğu tespit edilmiştir” denildi.

MEMURLAR KANUNDA UYGUN OLMAYAN GEÇİCİ GÖREVLER VERİLDİ

‘Devlet Memurları Kanunu’na Uygun Olmayan Geçici Görevlendirme Yapılması’ bulgusu altında yer alan bilgiye göre, ‘Menderes Belediyesi norm kadrolarında görevli devlet memuru statüsünde çalışan personelin geçici olarak başka kamu kurumlarında görevlendirildiği ancak söz konusu görevlendirme sürelerinde alınması gereken uygun görüşlerin Devlet Personel Başkanlığından alınmadığı görülmüştür’ ifadeleri yer aldı. Belediye uygulamanın gerekçelerini açıklarken Sayıştay kamu idaresi cevabında belirtilen hususlara katılmadığını belirtti.

ANTEP’TEKİ BORÇLANMA VE USULSÜZLÜK SAYIŞTAY RAPORUNDA

Sayıştay’ın AKP’li Antep Büyükşehir Belediyesine ait raporda; Sayıştay denetmenleri, belediyenin birçok noktada eksikliklerini tespit etti. Sayıştay, Türkiye’nin en borçlu 2’nci belediyesi olma unvanını elinde bulunduran belediyenin, kanuna aykırı borçlanma, ihalelerde usulsüzlük, projesiz ihale, ihalesiz kamu malı kiralama ve atamalarda kanunsuzluk tespit etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre raporda, belediyenin kanunda belirlenen borçlanma sınırını aşılmasına rağmen borçlanmaya devam ettiği tespit edildi. Belediyenin borç stok miktarının kanunla belirlenen tavan tutarının üzerinde olduğundan 2017 yılı içinde almış olduğu 118 milyon TL’lik borcun yasal dayanağının olmadığı belirtildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

Belediye tarafından ihale kapsamında yaptırılacak işlerde düşük teklif veren firmaların yerine yüksek teklif veren firmaların tercih edildiğinin yansıdığı raporda, ihalelerden birkaçı şöyle: “Her Cins Klastaki Zeminde Reglaj Yapılması işinin yaklaşık maliyeti 2 bin 472,06-TL, teklifi geçerli sayılan ikinci firmanın teklifi ise 2 bin 500,00-TL’dir. İhaleyi kazanan firmanın teklifi ise 4 bin 750,00-TL’dir. Burç Ormanı Çevre Düzenleme Yapım İşi 23 Kasım 2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Ekonomik açıdan en avantajlı firmanın toplam teklifi 3 milyon 775 bin 452,78 TL ve ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci firmanın teklifi ise 3 milyon 898 bin 877,80 TL’dir. Söz konusu iş için yapım işi için yüzde 20 oranında iş artışına gidilmiş ve iş 4 milyon 517 bin 165,20 TL toplam bedelle bitirilmiştir.”

YARDIMLAR AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMIŞ

Belediye tarafından Antep’i Geliştirme Vakfı’na gönderilen nakit yardımın protokol hükümlerine aykırı kullanıldığı raporda tespit edildi. Belediye tarafından 2016 ve 2017 yıllarında Gaziantep’i Geliştirme Vakfı ile imzalanan protokol çerçevesinde 2016 yılında 3 milyon 100 bin TL ve 2017 yılında 2 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin TL nakit yardımı yapıldığı; ancak yardımın dernek tarafından protokole ilişkin kullanılmayıp spor kulüplerine aktarıldığı belirlendi.

Belediyenin kendi şirketi olan GAZİBEL A.Ş.’ye devrettiği 132 taşınmazın sadece 18’inin şirket tarafından işletildiği, geri kalanların şirket tarafından ihalesiz bir şekilde pazarlık usulü yöntemiyle mevzuata aykırı olarak üçüncü şahıslara kiralanmasına da raporda yer verildi.

Raporda, belediyede çalışan bazı personelin mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğe aykırı olarak şube müdürü olarak atandığı tespit edildi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.